- Logo -

G³ówna | O nas | Ekwipunek | Ksiêga go¶ci | Linki | |

Niemcy - Holandia 2018
 
Szwajcaria 2016
 
Droga ¦w.Jakuba
 
Europa 2010-11
 
Francja 2010
 
Szwecja 2009
 
Rumunia 2008
 
Dania - Niemcy 2007
 
Rugia 2007
 
Kaszuby 2006
 
Pomorze 2005
 
Szlak Cystersów 2004
 
Maroko 2003
 
Polska wsch. 2002
 
Hiszpania 2001
 
Skandynawia 1999
 
Wêgry 1998
 
Nordkapp 1997
 
Dziennik
Etap IV. Lipiec 2014. Pary¿-Pireneje.


Uczestnicy (od lewej):
Kuba Sienkiewicz, Marcin £ukaszczyk, Albert Radaszewski, Arek Pe³echaty, Ania Gomulska, Ola Kruk, Jan Mê¿yñski, Maciej Mê¿yñski.Foto

tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


tekst wkrótce...


Koniec czwartego etapu.

by ostojan 2010